• İş Sağlığı ve İş güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda üretim ve pazarlama yapmanın sorumluluğunu tüm birim ve kurallarıyla içselleştirmek ;
  • Hizmet ve ürün verdiğimiz son kullanıcılara doğru Kişisel Koruyucu Donanımlar önermek ve bu K.K.D.’lerin doğru kullanımı ve korunması ile ilgili her türlü bilgi desteği sağlamak;
  • Satış sonrası üründen ya da hizmetimizden kaynaklanabilecek her hangi bir sorunu araştırıp , çözüm üretmek ;
  • Şirket içinde tüm çalışanların sevgi ve saygıya dayalı olarak katılımcı , üretken bir anlayışla çalışmalarını sağlamak ;
  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek ;
  • Tüm tedarikçi ve müşterilerimizde oluşmuş olan güvenilir ve dürüst firma imajını korumak ve sürekliliğini sağlamak.